Časy startů – Start times INT, RLP FS & RZP FS 2022

Časy startů INT, RLP ST, RZP ST DEN (7:00 – 16:20)
Start times INT, RLP ST, RZP ST DEN (7:00 – 16:20)

Čas startu
Start time

02)
Sodoma

03)
Clarke

04)
Olympiáda
Olympic games

06b)
Jednorožec
Unicorn

07b)
Komárek
Comarek

7:00:00

2

3

4

5

6

7:35:00

4

5

6

7

8

8:10:00

5

6

7

8

1

8:45:00

8

1

2

3

4

9:20:00

3

4

5

6

7

9:55:00

1

2

3

4

5

10:30:00

7

8

1

2

3

11:05:00

6

7

8

1

2

11:40:00

16

17

9

10

11

12:15:00

11

12

13

14

15

12:50:00

15

16

17

9

10

13:25:00

10

11

12

13

14

14:00:00

17

9

10

11

12

14:35:00

12

13

14

15

16

15:10:00

14

15

16

17

9

15:45:00

13

14

15

16

17

16:20:00

9

10

11

12

13

01) Křídla: Čas pro plnění úkolu si rezervujte v rozpisu na dveřích pokoje 323 H a 324 H v horní budově Hotelu Dlouhé Stráně. 

05) Piráti: Čas pro plnění úkolů si rezervujte v rozpisu na dveřích pokoje 031 H v horní budově Hotelu Dlouhé Stráně. 

Jen RZP: Časy pro plnění úkolů ZLATÉHO SLUCHÁTKA si rezervujte na místech jednotlivých úkolů.

V čase startu musíte být na místě úkolu a zahájit plnění úkolu dle pokynů rozhodčích a pořadatelů úkolu.
Doporučujeme být v prostoru startu úkolu cca 5 minut před časem startu.

Časy startů NOČNÍCH úkolů obdržíte v průběhu denních etap.

 

01) Wings: Book your time for the task in the schedule on the door of rooms 323 H and 324 H in the upper building of the Hotel Dlouhe Strane.

05) Pirates: Book your time for the task in the schedule on the door of room 031 H in the upper building of the Hotel Dlouhe Strane. 

You must be at the task site at the start time and begin the task as instructed by the judges and task organizers.
It is recommended to be at the task start area approximately 5 minutes before the start time.

You will receive the start times of the NIGHT tasks during the daily stages.