Časy startů MUC.RR 2022

Startovní listina MUC.RR

  1. LF, Ostravská univerzita 1
  2. FVZ UO
  3. LF, Ostravská univerzita 2
  4. UKF Nitra
  5. SZU Bratislava
  6. LF MUNI Brno
  7. NESTARTUJE (časová rezerva)

 Časy startů DEN (17:00 – 20:30)

Čas startu

01) Křídla

02) Clarke

03) Olympiáda

04) XVR

05) Komárek

06) Pětikoruna

17:00:00

1

2

3

4

5

6

17:35:00

4

5

6

7

1

2

18:10:00

6

7

1

2

3

4

18:45:00

3

4

5

6

7

1

19:20:00

7

1

2

3

4

5

19:55:00

5

6

7

1

2

3

20:30:00

2

3

4

5

6

7

 

Časy startů NOC (22:00 – 00:55)

Čas startu

01) Sodoma

02) Rozhodnutí

03) Barborka

04) Jednorožec

05) Piráti

22:00:00

1

2

3

4

5

22:35:00

5

6

1

2

3

23:10:00

6

1

2

3

4

23:45:00

4

5

6

1

2

0:20:00

2

3

4

5

6

0:55:00

3

4

5

6

1

V čase startu musíte být na místě úkolu a zahájit plnění úkolu dle pokynů rozhodčích a pořadatelů úkolu.
Doporučujeme být v prostoru startu úkolu cca 5 minut před časem startu.