Časy startů RLP ST & RZP ST 2022

Časy startů INT, RLP ST, RZP ST DEN (6:00 – 18:00)

Čas startu

02) Sodoma

03) Clarke

04) Olympiáda

06a) Jednorožec

07a) Frankie

6:00:00

2

3

4

5

6

6:30:00

6

1

2

3

4

7:00:00

4

5

6

1

2

7:30:00

3

4

5

6

1

8:00:00

1

2

3

4

5

8:30:00

5

6

1

2

3

9:00:00

9

10

11

12

7

9:30:00

7

8

9

10

11

10:00:00

11

12

7

8

9

10:30:00

12

7

8

9

10

11:00:00

8

9

10

11

12

11:30:00

10

11

12

7

8

12:00:00

15

16

17

18

13

12:30:00

17

18

13

14

15

13:00:00

14

15

16

17

18

13:30:00

18

13

14

15

16

14:00:00

13

14

15

16

17

14:30:00

16

17

18

13

14

15:00:00

19

20

21

22

23

15:30:00

20

21

22

23

24

16:00:00

24

25

19

20

21

16:30:00

21

22

23

24

25

17:00:00

22

23

24

25

19

17:30:00

23

24

25

19

20

18:00:00

25

19

20

21

22

01) Křídla: Čas pro plnění úkolu si rezervujte v rozpisu na dveřích pokoje 323 H a 324 H v horní budově Hotelu Dlouhé Stráně. 

05) Piráti: Čas pro plnění úkolů si rezervujte v rozpisu na dveřích pokoje 031 H v horní budově Hotelu Dlouhé Stráně. 

Jen RZP: Časy pro plnění úkolů ZLATÉHO SLUCHÁTKA si rezervujte na místech jednotlivých úkolů.

V čase startu musíte být na místě úkolu a zahájit plnění úkolu dle pokynů rozhodčích a pořadatelů úkolu.
Doporučujeme být v prostoru startu úkolu cca 5 minut před časem startu.

Časy startů NOČNÍCH úkolů obdržíte v průběhu denních etap.