News

Where is which room in Hotel Dlouhe Strane (HDS)

Lower building (main entrance from reception): K400 Clubroom 400 (registration, exhibitors) – right by the reception, opposite the main entrance 420 Shop (selling T-shirts, posters…) – to the left of the main entrance, second door 520 RR HQ – up the stairs by the reception to the first floor (actually it’s the fifth floor), then …

Where is which room in Hotel Dlouhe Strane (HDS) Číst dál »

Kde je která místnost v Hotelu Dlouhé Stráně (HDS)

Dolní budova (hlavní vchod je vchod u recepce): K400 Klubovna 400 (registrace, vystavovatelé) – přímo u recepce, naproti hlavním vchodu 420 Obchod (prodej triček, plakátů…) – nalevo od hlavního vchodu, druhé dveře 520 Štáb RR – po schodech u recepce nahoru do prvního patra (ve skutečnosti je to páté patro), potom chodbou doprava a první …

Kde je která místnost v Hotelu Dlouhé Stráně (HDS) Číst dál »

Přejít nahoru