Zadání soutěžních úkolů Zlatého sluchátka 2022

ZLATÉ SLUCHÁTKO 2022

D08) OPERÁTOR
Hotel Dlouhé Stráně
Horní budova, pokoje 228 H, 229 H

Čas plnění úkolu si rezervujte na rozpisu na dveřích pokoje 228 H a 229 H v horní budově Hotelu Dlouhé Stráně.

 

D09) ORIENTACE
Hotel Dlouhé Stráně
Horní budova, chodba u pokojů 228 H, 229 H

Čas plnění úkolu si rezervujte na rozpisu na dveřích pokoje 228 H a 229 H v horní budově Hotelu Dlouhé Stráně.

 

D10) MASOXX

Na naší úloze se stáváte pracovníky zdravotnického operačního střediska.
Vaším úkolem na této úloze je přijímat tísňová volání vč. stanovení správné naléhavosti a vyslat adekvátní typ posádky na daný výjezd, pokud uznáte, že je potřebný výjezd vašich posádek.

Čas na úkol je 12 minut.

Vaším úkolem je příjem tísňových hovorů:

  • Tísňové hovory budete přijímat na telefonech; každý z vás může obsluhovat každou linku.
  • Lokalizaci místa události vždy volající řekne na začátku hovoru ve formě A jako „adresa“ a počet minut dojezdu na místo posádkou ZZS (př. A 2 = adresa vzdálená 2 minuty jízdy).
  • Vysílání posádek provádějte pomocí radiostanice. Všechny posádky dnes bohužel vlivem avizovaného výpadku technologií očekávají avizování výjezdu pomocí tohoto kanálu. Předejte veškeré pokyny k výjezdu, které posádka potřebuje. Posádku voláte volacím znakem – RLP/RV/LZS/RZP/DZS + číslo posádky.
  • K dispozici máte celkem 3 lékařské posádky (a to 1 posádku RLP-RV v setkávacím systému, 1 posádku standardní RLP a 1 posádku letecké záchranné služby), dále pak 4 posádky RZP a 1 posádku dopravní zdravotní služby. Všechny posádky vyráží na adresy ze stejného výjezdového stanoviště.
  • Zdravotnická zařízení jsou vzdálená stejný počet minut jízdy jako je dojezd ZZS. Vybavení je v nejvyšším stupni – traumacentrum, IC, PCI, veškerý komplement.
  • Dále hovor přijímejte tak, jak jste zvyklí, tj. včetně případného poskytnutí instrukcí či informací tam, kde to považujete za účelné.
  • Postupujte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tj. pro tentokrát zapomeňte na případné vnitřní předpisy vaší organizace.
  • Číslo volajícího si dispečer nezaznamenává, zpětné volání oznamovateli není možné. Pokud budete potřebovat k Vašemu operačnímu řízení další informace, kdykoliv požádejte „rozhodčího úkolu“, který bude přítomen na Vašem operačním středisku.

Hodně štěstí Vám i vašim virtuálním pacientům.

Adresa úkolu:
Hotel Dlouhé Stráně
Horní budova, klubovna K213

Čas plnění úkolu si rezervujte na rozpisu na dveřích klubovny K213 v horní budově Hotelu Dlouhé Stráně.

 

D11) OBRAZ
Hasičárna Loučná nad Desnou
788 11 Loučná nad Desnou
GPS: 50.06962, 17.09347

K plnění úkolu se dostavte ve volném čase, nejpozději do 21:00!

 

D12) NEŽIVÁK
Hotel Dlouhé Stráně
Dolní budova, místo úkolu K600, N600

Čas plnění úkolů si rezervujte na rozpisu na dveřích klubovny K600 v dolní budově Hotelu Dlouhé Stráně.

 

N02) JAZYKOLAM
Hotel Dlouhé Stráně
Dolní budova, místo úkolu K526

Čas plnění úkolů si rezervujte na rozpisu na dveřích klubovny K526 v dolní budově Hotelu Dlouhé Stráně.
Plnění úkolu od 21:30 do 6:00!