Vaše směna Rallye Rejvíz 2024

Obecné informace

 • MUC. RR: 22.05.2024 od 16:30 - 23.05.2024 do 13:00
 • INT, RLP, RZP: 23.05.2024 od 20:30 - 25.05.2024 do ???
 • Hotel Dlouhé Stráně
  Rejhotice 72
  788 11 Loučná nad Desnou
  Česká republika
  www.hotelds.cz
SmartZOS
 • Kontaktní mobilní telefon týmu (KMT), který jste uvedli při registraci, vám slouží jako základní informační zdroj a bez něj nelze Rallye Rejvíz 2024 absolvovat.
 • Doporučujeme vzít si také nabíječku do auta nebo powerbanku, aby se vám KMT nevybil.

Každý úkol vám přijde na registrovaný KMT takto:

1) Zvukové avízo příchozím voláním s hlasovou zprávou na KMT  

Není nutné přijmout ani jinak potvrzovat, slouží pouze jako zvukové avízo úkolu.

2) Po zvukovém avízu vám přijdou tři SMS s informacemi o úkolu
Pořadí SMS může být odlišné, ale vždy přijdou všechny tři. 

Navigace: Kliknutím na odkaz v SMS „Navigace“ zahájíte navigaci na místo úkolu v mapách Google. 

Upřesnění k události (poznámka): Kliknutím na odkaz zobrazíte mapu s  místem úkolu a tlačítky: 

 • STATUS - odesílání statusů (viz níže). 
 • DETAIL - kompletní přehled zadání úkolu, včetně případných dalších podrobností, potřebných ke splnění úkolu.   

Mapa s místem úkolu a tlačítky: 

STATUS
DETAIL

DETAIL
Kompletní přehled zadání úkolu, včetně případných dalších podrobností, potřebných ke slnění úkolu.

Popis položek

P.č.PoložkaVysvětlivky
1Úkol:Název úkolu 
2Výzva:Výzva ze zdravotnického operačního střediska.
3Místo:Místo úkolu
Adresa nebo souřadnice místa, kde budete plnit úkol.
4Čas startu:Čas startu vaší posádky na místě úkolu.
Startující posádka musí být v prostoru startu úkolu nejpozději 5 minut před svým časem startu.
5Dojezdová doba:Dojezdová doba na místo události (doba od přijetí výzvy do startu úkolu).
Nejedná se o skutečný čas, který potřebujete pro přesun na místo úkolu před časem startu úkolu!
6Časový limit:Maximální čas pro splnění úkolu. 
7Datum, čas, teplota a počasí na místě úkolu:
8Upřesnění k události (poznámka):Další podrobnosti potřebné ke splnění úkolu a statusy
Použití statusů je povinné, bez odeslání statusu úkol neukončíte a nedostanete další výzvu.

STATUSY se volí stisknutím tlačítka dle aktuálního stavu posádky: 

 • Přijetí výzvy - potvrdíte doručení výzvy  
 • Výjezd - jedete na místo úkolu 
 • Na místě - jste na místě úkolu, připraveni k plnění úkolu 
 • Akce - zahájili jste plnění úkolu  
 • Konec akce - ukončili jste plnění úkolu, očekáváte další výzvu 

Během registrace KMT můžete mít dotazy a může vám být aktivována plná verze Smartzos, bude záležet na konkrétním modelu KMT. 

Další informační SMS vám budou chodit z čísla 5030, nejedná se o spam. 

Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS):

Veškerou komunikaci s KZOS vedete s rozhodčím, který je označen „KZOS“.
Komunikace s KZOS probíhá ústně nebo telefonem nebo radiostanicí.

Vaším úkolem v časovém limitu pro splnění úkolu je:

 • Vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup.
 • Vyšetřit a ošetřit postižené.
 • Stanovit pracovní diagnózu, podat léčbu.
 • Určit směrování (viz níže).
 • Je-li nutný transport, stanovit způsob transportu (viz níže).
 • Sdělit rozhodčímu případné další kroky.

Případné změny u konkrétních úkolů vám budou sděleny v „Upřesnění k události“ nebo na místě úkolu před zahájením plnění úkolu.

Směrování:

 Dostupnost z místa události:K dispozici:
A20 minut pozemním transportemUrgentní příjem + ARO, interna, chirurgie, gynekologie a porodnice, laboratoře, zobrazovací metody (RTG, UZ, CT, MR)
B35 minut pozemním transportem
10 minut letecky
Jako A + kardiocentrum, iktové centrum
C35 minut pozemním transportem
10 minut letecky
Jako A + traumacentrum, speciality (oční, psychiatrie, kožní….)
DPonechání pacienta na místěUmožňují-li to kompetence výjezdové skupiny ZZS.

Způsob transportu:

1Pozemní vlastním vozemSanitním vozem výjezdové skupiny (posádky).
2LeteckyDostupnost LZS vám sdělí KZOS na dotaz. Přistání těsně u místa události možné.
3Pozemní další RZPDostupnost další RZP vám sdělí KZOS na dotaz.
4Pozemní další RLPDostupnost další RLP nebo dojezd vozidla RV s lékařem (jste-li posádka RZP), vám sdělí KZOS na dotaz.
5JinýPopsat a zdůvodnit rozhodčímu.

Rozhodčímu hlásíte (příklad): "Směrování A, transport 2" a případné další doplňující informace dle vlastního uvážení.

Dotazy / Questions?

  Rallye Rejvíz 2024

  22.05. - 26.05.2024
  Mezinárodní odborné zaměstnání a soutěž pro posádky zdravotnických záchranných služeb, konané od roku 1997
  Tel.: +420 511 116 764
  E-mail: info@rallye-rejviz.cz
  ViberWhatsApp
  CZE

  Soutěž

  ENG

  Competition

  Tento web využívá pouze technická cookies. Jeho používáním souhlasíte s tím souhlasíte.
  This website only uses technical cookies. By using it, you agree to this.