Vyberte si svou soutěž – Select your competition:

Mapa míst úkolů MUC.RR

Mapa míst úkolů NAT
RLP, RZP, Zlaté sluchátko

Map of INT task locations Mapa míst úkolů SH PČR
       

Výsledky – Results Rallye Rejvíz 2023

Výsledková listina Rallye Rejvíz 2023 - mezinárodní soutěž (PHYS, PARA) Výsledková listina Rallye Rejvíz 2023 - národní soutěž…

Více

Hodnotící tabulky NAT (RLP & RZP & ZS) 2023

Více

Scoring sheets INT (PARA & PHYS) 2023

Více

Hodnotící tabulky MUC.RR 2023

Více

Dotazníky k úkolům RLP & RZP

Prosíme, pomozte nám vylepšit Rallye Rejvíz vyplněním anonymních dotazníků k jednotlivým úkolům: D01) HERMÍNA D02)…

Více

Questionnaires for the tasks

Please help us to improve Rallye Rejvíz with the help of anonymous questionnaires for each task: D01) HERMIONE D02)…

Více

Dotazníky k úkolům MUC.RR

Prosíme, pomozte nám vylepšit Rallye Rejvíz vyplněním anonymních dotazníků k jednotlivým úkolům: D01) ROZÁRKA D02)…

Více

Detailed program of RR 2023

Více

Podrobný program RR 2023

Více

Task LITTLE BAD

Study the Task Resources: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock…

Více

Úkol KUSPLANO

Prostudujte si materiály k úkolu: Mezinárodní doporučení pro postup u pacientů se sepsí a septickým šokem…

Více

Where is which room in Hotel Dlouhe Strane (HDS)

Lower building (main entrance from reception): K400 Clubroom 400 (registration, exhibitors) - right by the reception, opposite the main…

Více

Kde je která místnost v Hotelu Dlouhé Stráně (HDS)

Dolní budova (hlavní vchod je vchod u recepce): K400 Klubovna 400 (registrace, vystavovatelé) - přímo u recepce, naproti hlavním…

Více

Minimální akceptovatelné provedení úkonů při Rallye Rejvíz

Více

Minimal standard of action during tasks at Rallye Rejviz

Více

Místa úkolů ZZS a PČR – EMS and Police Task locations

Přejít nahoru