Rallye Rejvíz 2019

nat int
Místa úkolů – Task locations
 

Výsledky/Results RR 2019

MUC.RR: 1. LF UK Bratislava, SK (4) Zlaté sluchátko: 1. Jana Hellerová, ZZS Ústeckého kraje, CZ (14) NAT RLP-ST: 1. ZZS Jihomoravského kraje…

Read more

Úkoly/Tasks RR 2019

NAT úkoly RR 2019 INT tasks of RR 2019     Úkol - Task Účast - Participation Night from May 23 to May 24 (from Thursday to…

Read more

Úkoly MUC.RR 2019

Úkol - Task Účast - Participation Den 22.05. 1) Kiosek MUC.RR 2) Nimrod - Hunter  MUC.RR 3) Pac-Man MUC.RR 4) Pták…

Read more

Dech – Breath

Informace, které by se vám mohly hodit pro úkol Dech: Information you might find useful for the task Breath: Viliam Dobiáš: REMINISCENCIE…

Read more

MUC.RR

Soutěž studentů 4. – 6. ročníků lékařských fakult aneb vyzkoušejte si urgentní medicínu a medicínu katastrof ve vlastní…

Read more

   

Pokyny pro účastníky

Máte-li zájem přijet do Koutů nad Desnou již ve středu 22.05.2019 večer, informujte prosím registraci: Miroslava Jurášová, +420 605 721…

Více

Triage

Osvěžte si znalosti postupů při hromadném postižení zdraví: Doporučené postupy SUM a MK ČLS: Třídící a identifikační karta pro…

Více

Pokyny k plnění úkolů

Všechny posádky postupují při plnění odborných úkolů podle zásady: "Rallye Rejvíz je výcvik a hra – dělejte co umíte ve prospěch…

Více

Minimální vybavení posádky

Vozidlo(a) podle typu posádky Osobní automobily jsou přípustné, naložení pacienta na transportním prostředku do vozidla není…

Více

Spanilá jízda (kolona)

Kodex chování účastníků „spanilé jízdy“ (jízdy v koloně) Rallye Rejvíz vypracovaný k zajištění bezpečnosti a zabránění rizika…

Více

Instructions for participants

If you would like to arrive to Kouty nad Desnou on Wednesday, May 22, 2019 in the evening, please inform the registration: Lucie Sedova, +420 725…

Read more

Triage

Refresh your knowledge of procedures for mass casualty and disasters! INT crews proceed according to the START (Simple Triage and Rapid…

Read more

General instructions for tasks

All teams execute tasks in compliance with rule: "Rallye Rejviz is training and game - do all you can for patients benefit!" a)    The time…

Read more

Minimal equipment of the crew

Vehicle according to the crew type Personal motor cars are allowed, equipment for taking the patient into the vehicle is not…

Read more

“Ambulance Parade” (drive in convoy)

Code of rules for participants in "Ambulance Parade" (drive in convoy) of Rallye Rejviz Conceived to secure safety and to eliminate risk of injury…

Read more