MUC.RR – Soutěž mediků

Hodnotící tabulky MUC.RR 2023

Více

Dotazníky k úkolům MUC.RR

Prosíme, pomozte nám vylepšit Rallye Rejvíz vyplněním anonymních dotazníků k jednotlivým úkolům: D01) ROZÁRKA D02)…

Více

Podrobný program RR 2023

Více

Seznam léčiv MUC.RR 2023

V kufrech s výbavou, které dostanete zapůjčeny při registraci máte v ampuláriu k dispozici léčiva dle seznamu níže. Z pokynů k plnění…

Více

Úkol KUSPLANO

Prostudujte si materiály k úkolu: Mezinárodní doporučení pro postup u pacientů se sepsí a septickým šokem…

Více

Pokyny pro účastníky Rallye Rejvíz

Máte-li zájem přijet do Koutů nad Desnou již ve středu 24.05.2023 večer, informujte prosím registraci: Miroslava Jurášová: +420 605 721…

Více

Kde je která místnost v Hotelu Dlouhé Stráně (HDS)

Dolní budova (hlavní vchod je vchod u recepce): K400 Klubovna 400 (registrace, vystavovatelé) - přímo u recepce, naproti hlavním…

Více

Spanilá jízda (kolona)

Kodex chování účastníků „spanilé jízdy“ (jízdy v koloně) Rallye Rejvíz vypracovaný k zajištění bezpečnosti a zabránění rizika…

Více

Triage

Osvěžte si znalosti postupů při hromadném postižení zdraví/osob! Doporučené postupy SUM a MK ČLS: Třídící a identifikační karta…

Více

Minimální akceptovatelné provedení úkonů při Rallye Rejvíz

Více

Pokyny k plnění úkolů

Všechny posádky postupují při plnění odborných úkolů podle zásady: "Rallye Rejvíz je výcvik a hra – dělejte co umíte ve prospěch…

Více

Minimální vybavení posádky

Vozidlo(a) podle typu posádky (netýká se MUC.RR) Osobní automobily jsou přípustné, naložení pacienta na transportním prostředku do…

Více

Přejít nahoru