Spanilá jízda (kolona)

Kodex chování účastníků „spanilé jízdy“ (jízdy v koloně) Rallye Rejvíz

vypracovaný k zajištění bezpečnosti a zabránění rizika zranění a materiálních škod účastníků spanilé jízdy a diváků v dobré víře, že vzrušení ze soutěže by nemělo být přehlušeno adrenalinovým způsobem jízdy a zábavou, která nemusí být veřejností a okolím pochopena.

Jevy omezované kodexem jsou takové, které hrozí poškozením zdraví, techniky a dobrého jména záchranářské komunity, pořadatelů a spolupořadatelů (Policie ČR, hasiči, dobrovolní pořadatelé a další) v očích veřejnosti a vedou k porušování veřejného pořádku bezprostředně po skončení Rallye Rejvíz.

Kodex se týká všech účastníků spanilé jízdy (zejména soutěžících, doprovázejících osob, figurantů, fanoušků a pořadatelů) a všech vozidel v koloně jedoucích (zejména sanitních, doprovodných, soukromých, motocyklů).

Události, nehody, poškození majetku a/nebo vybavení, vzniklé porušením tohoto kodexu nejsou kryty pojištěním Rallye Rejvíz.

Je zakázáno, aby účastníci spanilé jízdy:

 • za jízdy seděli na střeše nebo kapotě vozidla
 • vykláněli se z vozidla více než jen horní částí hrudníku
 • vystupovali nebo vyskakovali během spanilé jízdy z vozidla, a to ani při zastavení kolony
 • prováděli nestandardní manévry, ohrožující ostatní účastníky kolony a diváky (např. „mexická vlna“, náhlé bezdůvodné zpomalení, naskakování a vyskakování do nebo z jedoucích vozidel)
 • vzájemně se předjížděli nebo předjížděli doprovodná vozidla (výjimku z předjíždění mají akreditované televizní štáby a doprovodná vozidla policie)
 • neúměrně natahovali kolonu bezdůvodným prodlužováním bezpečné vzdálenosti za vpředu jedoucím vozidlem
 • bezdůvodně zastavovali na krajnici během jízdy v koloně
 • polévali diváky či ostatní účastníky kolony, jako projev zvláštní přízně, která nemusí být pochopena
 • pili alkohol před spanilou jízdou a v jejím průběhu, i když nejedou v koloně jako řidiči

Souhlasíme s „Kodexem chování účastníků spanilé jízdy (jízdy v koloně) Rallye Rejvíz“ a budeme se jím řídit.

Kouty nad Desnou dne: __________

Posádka startovní číslo: __________

Podpisy členů posádky (hostů):

pdf Kodex chování účastníků „spanilé jízdy“ (jízdy v koloně) Rallye Rejvíz

 


Máte dotaz?

  Vaše jméno (povinné):

  Váš e-mail (povinný):

  Telefon (povinný):

  Vaše zpráva:

  Přejít nahoru